Zápis výboru 29. 2. 2020 Tisk

Zápis z jednání výboru ZS A.I.C.E. ČR dne 29.2.2020 na Sázavě

 

Přítomni – dle prezenční listiny

 

Ad 1.) jednání zahájeno v 19 hod

Ad 2.) Loňské akce (sraz, Retrojízda, výlet, předsilvesr. setkání) hodnoceny jako dobré

Ad 3.) Seznámení s ekonomickou situací se z důvodu nepřítomnosti pokladníka

neuskutečnilo a výbor se usnesl, že fyzická kontrola pokladní knihy bude KK

provedena nejpozději do VH v červnu 2020 (byla poslána pouze sdělení SMS)

Ad 4.) Stav členské základny a situace s placením členských příspěvků nebyla z

důvodu nepřítomnosti p. Krejčího projednána. (předsedovi byl pouze doručen

v únoru příspěvek složenkou od členů bývalého TK Pardubice)

Ad 5.) Akce v roce 2020: 1.5. Den dobré nálady v Kryrech (info na webu)

5.-7.6. sraz „Dvoutakti na kolejích“ na Sázavě

24.10. výlet do muzea Simsonů a vodní hrad Budyně n.Ohří

2.1.´21 Novoroční setkání (místo a program neurčen)

 

Ad 6.) Návrh programu DNK: pátek – příjezd, registrace, opékání buřtů, přednáška

„Trabantem za polární kruh“ (Peggy Kýrová)

sobota – 9 hod odjezd na vodní dům

13 hod – oběd Kácov (pivovar)

- odpoledne jízda zručnosti, plavky sebou

18 hod valná hromada ZS, večer zábava maškar

Neděle – 10 hod dobrovolný výlet do kláštera na Sázavě

Úkoly: Aleš - startovní čísla, konzumační lístky, prohlídka vodního domu, jízda zručka

Ivan a Jana - registrace, buřty, chleba

Jirka a Vlastík – označení příjezdu

Milan – pamětní listy, ceny vyhodnocení masek

Pavel – samolepky srazu, ceny jízdy zručnosti, tašky + informace účastníkům

Ad 7.) beze změn

Ad 8.) S ohledem na odstoupení hlavního pořadatele „Retrojízdy“ byl ZS dotázán, zda

by se neujal pořádání dalšího ročníku. Výbor na základě skutečnosti, že nemůže

zajistit dostatek pořadatelů, rozhodl, že tento požadavek nemůže akceptovat

Ad 9.) Výbor se zápisem jednání souhlasí, konec jednání ve 20,30 hod

 

                                                                                                                            zápis provedla Jana Svobodová

 

Program výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 29.2.2020 na Sázavě

 

1. Zahájení seznámení s programem

2. Zhodnocení akcí z konce roku ´19

3. Seznámení s ekonomickou situací

4. Stav členské základny, placení příspěvků

5. Příprava a zajištění akcí v letošním roce

6. Program srazu DNK a valné hromady 6.6.

7. Info o změnách v legislativě a vet.hnutí

8. Diskuse + různé

9. Závěr, odsouhlasení zápisu

 

 

 

Prezenční listina:

 

Členové výboru: Tichý, J.Vachtl, Svoboda omluveni Křovák, Krejčí

 

 

 

 

Členové kontr.kom: Zdvořák, V.Vachtl omluvem Rudik

 

 

 

 

Hosté: Svobodová, Vachtlová, Machová