Infolisty za rok 2017 PDF Tisk Email

 

Infolisty Zemského svazu Evropského IFA klubu č. 1/2017

Vážení členové a příznivci,

přejeme vám pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšné vykročení do nového roku. Rovněž tisíce bezpečných kilometrů na cestách a hodně krásných nejen motoristických zážitků.       výbor ZS A.I.C.E. ČR

Co se uskutečnilo v naší organizaci

Ještě se krátce vrátíme do letního období, kdy v červenci proběhla na zámku v Červeném Poříčí výstava vozidel našich členů, v srpnu jsme se úspěšně zúčastnili III.ročníku Retrojízdy a zároveň byli sponzory kategorie vozidel DDR na této akci. V září se velké množství z nás zúčastnilo oblíbe- ného „posezónního setkání na Lipně“, kde se uskutečnilo i jednání výboru.   22. října se vydalo několik našich členů na prohlídku muzea „Auto UNION“ v Ingolstadtu, expozice předčila naše očekávání, fotografie najdete na webu. 19. listopadu se někteří nedočkavci zúčastnili otevření „Muzea nostalgie“ v Terezíně, na jehož vzniku mají zásluhu naši členové Milan Rudik a Miloš Vrbka, je to druhá aktivita po Trabant muzeu Motol vzniklá v letošním roce.

V naší úspěšné činnosti chceme nadále pokračovat, proto již na rok 2017 výbor projednal a zajistil tyto akce:    7. ledna –  Novoroční setkání

2.- 4. června – Dvoutakti na kolejích

9.- 11. června – Legendy na kolech

srpen – Retrojízda        říjen – výlet

Novoroční setkání

Sraz účastníků je v sobotu 7. ledna v 9 hod na náměstí ve Velvarech, odtud pojedeme na zámek v Roudnici nad Labem a po obědě navštívíme expozici Muzea nostalgie v Terezíně. Na závěr posedíme v cukrárně u kávy. Zájemci mohou hlásit počty obědů na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a č. 721 450 831.

Tradiční celostátní víkendový sraz Dvoutakti na kolejích se první víkend v červnu uskuteční na novém místě v prostředí Česko-Saského Švýcarska a můžete se těšit na zajímavý program. Ceník i informace budou na webech.

V letošním roce bylo naší organizaci umožněno předvést až 25 vozidel našich členů a zřídit propagační stánek na prestižní akci v areálu pražské- ho výstaviště s názvem „Legendy na kolech“. Účast ZS bude zdarma, ale  vyžaduje to přistavení vozidel v pátek 9.6. a vyzvednutí v neděli odpoledne.

Chceme vytvořit pestrou expozici a prezentovat všechny značky a typy vozidel koncernu IFA včetně zajímavých přívěsů i představit činnost naší organizace. Jaké vozy nakonec vybereme, bude záležet také na majitelích, první debata o návrhu sestavy se patrně uskuteční již na novoročním setkání.

Členské příspěvky

Ani na další období příspěvky nezvyšujeme, kluby platí nadále dle počtu členů, kdo z fyzických osob zaplatí do 31.3. má slevu na 100,-Kč později hradí již plnou výši 150,-Kč a to buď na účet u FIO banky 22002018/2010, nebo složenkou na adresu sídla naší organizace: Úslavská 2, 326 00 Plzeň

Valná hromada se uskuteční v sobotu 3.června v podvečer v areálu kempu Mosqito Vysoká Lípa u Jetřichovic (200 lůžek v chatkách + stany, caravany)

Znáte kampaň „Ty to zvládneš“?

Následky dopravních nehod jsou v důsledků chyb jejich účastníků, ale i náhodných osob, které chtějí pomoci, stále vysoké. Proto vzniklo „desatero správného chování u nehody“, které vám na následujících řádcích přinášíme:

1. Mysli na svoje bezpečí – i život zachránce je na silnici v ohrožení

2. U zachraňovaného musíš být vidět – jinak můžeš být další obětí

3. Mysli na bezpečí svých blízkých, než začneš zachraňovat zraněné

4. Snaž se správně posoudit riziko, pára z chladiče neznamená že vůz hoří

5. Nepokládej telefon, když voláš záchranku – nebudeš v tom sám

6. Nejen ti co křičí o pomoc, ji potřebují nejrychleji – vyhodnoť situaci

7. Pokud vykrvácí, už mu život nikdo nezachrání – použij k zástavě cokoli

8. Nenech zraněného zemřít jen proto, že se s ním obáváš pohnout

9. Když nedýchá ani po zaklonění hravy, neprodleně zašni s masáží srdce

10. Neztrácej hlavu, i v případě že dopravní nehodu zaviníš ty, neznamená

to, že zraněným nemůžeš zachránit život či poskytnout první pomoc

Přejeme vám, abyste se do podobných situací dostávali co nejméně!

Pokud máte nějaké náměty či připomínky, případně příspěvky ke zveřejnění, budeme za ně rádi, buď osobně, nebo na náš společný e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktuální informace o dění sledujte na www.aice.cz nebo na www.trabime.cz

Infolisty vydává ZS A.I.C.E.ČR 2x ročně zdarma pro své členy, uzávěrka vydání 1.12.2016, autor P.Křovák


Infolisty Zemského svazu Evropského IFA klubu 2/17

Vážení členové, příznivci a majitelé vozidel koncernu IFA býv. DDR, děkujeme vám za vytvoření pohodové atmosféry na našich akcích a přízeň, kterou nám zachováváte. Budeme se snažit i nadále připravovat zajímavá setkání, výstavy a návštěvy míst s tematikou motorismu.

Do dalšího období vám přejeme hodně optimismu, pevné zdraví a kupu krásných zážitků z cest vašimi vozy vždy se šťastným návratem!

Zveme vás

Na přelomu roku se stalo již tradicí, že se setkáváme i když venku mrzne a sníh pokrývá vozovky, abychom se společně pobavili a něco pěkného viděli. Ani letos to nebude jinak, a proto vás všechny zveme na „Předsilvestrovské setkání“, které se uskuteční v sobotu30.12.´17 a sejdeme se tentokrát po 9 hod v prostorách Trabant muzea Motol, po jehož prohlídce se přesuneme na společný oběd do Holešovic a na odpoledne je připravena soutěž na nejdelší autodráze (pro 8 autíček). Zde v kategoriích muži, ženy a děti budou ocenění nejlepší „jezdci“. Pro zajištění obědů je třeba nahlásit počet porcí do 15.12. na 608 336 789. Další informace (např.odjezd z Plzně) naleznete na www.trabime.cz

Uskutečnilo se

První červnový víkend se uskutečnila naše hlavní akce, a to sraz „Dvoutakti na kolejích“ tentokrát v novém prostředí kempu Mosqito u Jetřichovic v Českosaském Švýcarsku. Po pátečním pěším výletu k pohádkovém mlýnu nás v sobotu čekala jízda do Německa, kde jsme se tentokrát svezli tramvají podél Přísečnice do BadSchandau a poté navštívili muzeum železničních modelů v Sebnitz. Před večeří jsme ještě uskutečnili řádnou valnou hromadu, s jejímiž výsledky jsme vás již seznámili na našem webu www.aice.cz a stručný zápis zveřejňujeme v závěru čísla. Večer proběhla tradiční zábava s retrodiskotékou a předáním cen ze soutěže. Současně bylo možné opékat špekáčky na táboráku. V neděli byla akce ukončena výstavou vozidel na náměstí v Krásné Lípě a prohlídkou muzea přírody. Kromě toho proběhla netradiční disciplína v kreslení trabantů a vítězové si domů odvezli krásné grafické listy. Na zpáteční cestu se nám počasí zkazilo, ale přesto byli všichni s průběhem spokojeni a již nyní vám můžeme s radostí oznámit, že stejný kemp máme na příští rok v červnu zajištěn! _________________________________________________________________

Infolisty vydává ZS A.I.C.E. pro své členy 2x ročně zdarma, rediguje P. Křovák, uzávěrka čísla 25.11.´17

O prázdninách, konkrétně v sobotu 12.srpna se řada našich členů zúčastnila 4.ročníku „Retrojízdy“ jejíž start na více jak 100 km trasu se uskutečnil v areálu Škodalandu v Plzni. Posádky více jak 130 vozidel plnily nejrůznější úkoly na trase přes Robčice, Nebílovy, Letiny, Radkovice a Přeštice, kde proběhla po čas oběda výstava našich strojů na náměstí a účastníci navštívili expozici „Domu historie Přešticka“, kde též hádali účel neobvyklých předmětů. Cíl se nacházel v nedale- kých Chudenicích a zde se kromě občerstvení na návsi konaly prohlídky zámku a do soutěže se započítávala i střelba lukem do replik dobových terčů. Zpáteční cesta do Plzně se uskutečnila společně v konvoji a na závěr proběhlo vyhlášení výsledků s předáním cen nejúspěšnějším posádkám i najitelůmnej… vozidel. Zde můžeme s hrdostí konstatovat, že v kategorii žen suverénně zvítězila posádka trabantklubu Plzeň Čadková-Dolejšová, v kategorii vozidel DDR se na 1.místě umístil Petr Pihlík s T 1,1 a na 3.místě Pavel Křovák s Jakubem Kršou na W 311.

Podzimní výlet byl tentokrát pořádán jako „Jubilejní jízda k 60.výročí zahájení výroby trabantů“ a uskutečnil se v sobotu 21.října. Většina účastníků se sjela v Újezdě nad Lesy odkud společně zamířila ke Kolínu. Dopoledne byla připravena projížďka na muzejní řepařské drážce. Před nádražím úzkokolejky se k nám přidali členové Veterán Wartburg klubu, takže jsme nakonec obsadili celou vlakovou soupravu. Počasí nám přálo, takže přišly vhod i otevřené vagónky a na konečné stanici jsme kromě prohlídky útrob lokomotivy pořídili společné foto. Po obědě v centru Kolína se celá kolona dvou desítek vozů vydala do Radovesnice na prohlídku muzea historických traktorů a motocyklů. Před cestou k domovům jsme ještě společně poseděli a debatovali v restauraci místního kulturního domu.

Členské příspěvky můžete platit v nezměněné výši buď v hotovosti na akcích přímo našemu pokladníkovi, nebo složenkou na adresu ZS a nejlépe na náš účet u FIO banky č. 2200201869/2010. I nadále platí možnost slevy, že kdo splní tuto povinnost do 31.3.2018, zaplatí místo obvyklých 150,-Kč pouze 100,-Kč za osobu.

Dostupnost našeho webu by měla být již bez problémů. V létě patrně hrozilo napadení virem, proto se některým uživatelům nedařilo naše stránky zobrazit. Nadále platí možnost zaslat vaše náměty a připomínky na E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Nyní ještě slíbený stručný zápis z VH : - složení výboru a KK stejné i nadále, - byly odsouhlaseny přednesené zprávy, plán, výše příspěvků a účetní uzávěrka, - čestným členem ZS byl odsouhlasen Bohuslav Kulík, - do ledna 2018 zašlou zástupci klubů platné kontakty včetně adres existujících opraven a prodejen ND za účelem vydání aktualizovaného adresáře „POMOC V NOUZI“, - členové byli požádání o pomoc při zajištění sponzorování našich akcí a lepší spolupráci s médii