Zápis z výboru 12. 3. 2016 PDF Tisk Email

pis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 12.března 2016 na Sázavě

   - přítomni a omluveni dle prezenční listiny

 

ad 1) odsouhlasen navržený program a zapisovatel, jednání zahájeno v 18,20 hod

ad 2) valná hromada proběhne 4.června v Chabařovicích, zprávy připraví tito členové:

o činnosti P.Křovák, plán na r.17 A.Tichý, hospodaření O.Krejčí, činnost KK V.Vachtl,výše příspěvků na r. 17  I.Svoboda, řídící schůze J.Zedník, návrh usnesení M.Zdvořákkontrola pokladny a evidence dokladů,  za I.Hanzlíkovou do výboru navržen L.Frčka  

ad 3) kemp je zarezvován, přihlášky u pí Berkové tel. 606 126 253, heslo „trabant“ do 20.5., letáček vyrobí A.Tichý, ceník a program na web ZS a trabime do konce března, prezence bude v pá 3.6. 14 hod O.Krejčí a J.Svobodová, úč.popl. 300,-Kč/pos. nečlena 200,-Kč/auto člen ZS - v 16 hod bude odjezd na Větruši a pěšky Vaňovský vodopád po večeři promítání L.Frčka, snídaně nebudou zajištěny, upozornit účastníky předem v sobotu odjezd 8,30 h do Steinbachu, odj.vlaku v 11 h, ceny 200,-Kč dosp. 100,-dítě oběd po jízdě v Teplicích-Olympia, zde výstava aut s diváckou soutěží 14,30 - 16,30po večeři valná hromada, od cca 20 h soutěžní večer, hudba (plátno+projektor Aleš) v neděli sbalení a v 9 h odjezd do Ústí n.L. na prohlídku protiatomového krytu (1,5h) zakončení akce-výbor, společný oběd nezajištěn, v pátek naplnit 70 tašek,(start.čísla, pásky na ruce - kdo zaplatí jízdné), značení příjezdu zajistí Vachtlovi, 3 ceny Zdvořák,lístky na večer Krejčí, itineráře sobotní jízdy M.Rudik, sponz.dárky a dr.věci – všichni

ad 4) předseda informoval o zajištění dalších akcí: 1.5. Kryry, odpoledne Peruc a Pan. Týnec, možnost návšť.cukrárny v Senomatech a akce v Mutějovicích (TK Nesuchyně)

23.7. výstava na zámku Červené Poříčí (Švihov u Klatov), jednání s kastelánem a TK Pl.

13.8. retrojízda, navrženo dát ceny pro katergorii vozů DDR, nocleh v kempu Ostende  a v neděli prohlídka Plzně vč. návštěvy expozice „Příběhy dvoutaktů“ (přihl. do 23.7.)

ad 5) rejstříkový soud nám dosud nepotvrdil registraci na zapsaný spolek,ani nereago-  val na urgenci z ledna, další postup nedohodnut, hrozí po 31.12.´16 zánik organizace, p.Krejčí je názoru, že nám to nebude sděleno, vyhledá datum registrace na webu MS.

ad 6) člen. příspěvky platí málo členů a pozdě, zatím jen klub Parduubice, s TK Plzeň a Veterán Wartburg klubem bude uzavřeno bezplatné čestné členství - jiné kluby dosud

nezaslali seznam členů (urgence, do VH), nutné objednat nové čl.známky do r.2020) a upozornit členy, aby na srazu předložili průkazy ke kontrole (P.Křovák, O.Krejčí)

ad 7) v Úslavské ul. je nutné z požárních důvodů vyklidit zásoby ND, odsouhlasen vý- prodej se slevou 50% (díly na W353), nabídnout+přivézt na sraz, zbytek darovat VWC.

ad 8) O.Krejčí se zúčastnil schůze VWC, bude podepsána smlouva o spolupráci, členům ZS budou testována HV za snížené ceny (50%). Ceník: klubová testace čl.225,- nečl.450 původnost (na pojištění každý rok) 100/200,-Kč   krajská (V RZ) 1850,-  eko-daň 3000,-

byl odsouhlasen dar na provoz TRABIME 1000,-Kč      propagace ZS v médiích M.Rudik,

informace o přijetí nových členů,             jednání ukončeno ve 20,15 hod, zapsal Křovák


prezenčka 2