Zápis z výboru 25. 9. 2016 PDF Tisk Email

Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 25.9.2016 na Lipně

-         účast dle prezenční listiny

-         jednání zahájeno v 9,15 hod   odsouhlasen navržený program

ad 1.) červnový sraz vyhodnocen jako zdařilý, účast má stoupající tendenci

           kemp nabídl na příští rok termín o týden později – výbor nesouhlasí

           možnost prověření konání ve Starém Olešku nebo na Peruci, zde lze najmout celý kemp bez bufetu za cca 20.000,-Kč   prověří A.Tichý a M.Rudik

v příp. Peruce program lze směřovat do Zlonic, nutno dát včas písemnou obj., program doplnit soutěží, prověřit možnost klubovny a zajištění občerstvení

-         na srpnové Retrojízdě předány tři poháry A.I.C.E. v kat.vozidel DDR

 ad 2.) zhotoveny igelitové tašky s logem v počtu 300 ks, + šablona na dotisk

  výbor odsouhlasil pořízení propagačních předmětů na příští sraz ve formě propisek s nízvem „Dvoutakti na kolejích“ a žetonů do vozíků s logem A.I.C.E., cenovou nabídku prověří p.Křovák, výbor následně rozhodne o velikosti obj.

na soutěžní večer odsouhlasena částka na nákup cen ve výši 740,-Kč ostatní co kdo sežene + sponzorství,  keramické plakety za 1.-3. místo zajistí p.Zdvořák

 ad 3.) výlet do Ingolstadtu 22.10. odjezd z Plzně v 6 hod, letáček zveř. na webu, L.Frčka zamluví prohlídku na 11 hod, vstupné 4 E (jednotl.)  3 E pro skupinu, po prohlídce individuální oběd, závazné přihlášky do 15.10. (či na schůzi TK Plzeň)

 „Novoroční setkání“ se uskuteční 7.ledna, program navrhne do měsíce A.Tichý

ad 4.) pokladníkovi předány nové členské známky na 3 roky, výzvy na zaplacení příspěvků prostřednictvím SMS či e-mailu, nejvíce členů platí až před srazem

ad 5.) M.Zdvořák tlumočil nabídku k účasti ZS na výstavě „Legendy na kolech“ druhý červnový víkend v Praze, možnost až 25 vozidel, stánek A.I.C.E. zdarma, nutno prověřit zájem členů a do jara sestavit závazný seznam vozů (do infolistů)

ad 6.)  nutno oživit web, A.Tichý prověří možnost vylepšení grafiky a ochrany, příp. zvětšení kapacity, nutnost aktualizace     -odsouhlaseno přijetí dvou členů

ad 7.) diskuze o podobě soutěží na srazech, informace o expozici v Terezíně

 

jednání ukončeno v 11 hod                                   zapsal  P.Křovák alt