Zápis výboru 24. 2. 2018 PDF Tisk Email

Zápis z jednání výboru ZS A.I.C.E. ČR dne 24.2.2018 v Mutějovicích

- jednání zahájeno v 16 hod, k navrženému programu žádné připomínky

- adresář „Pomoc v nouzi“ nebude s ohledem na nový zákon o ochraně osobních údajů do vyjasnění celé problematiky aktualizován (odsouhlaseno)

- vzhledem k tomu, že zásoby ND byly již rozprodány a ZS nebude v obdobné činnosti pokračovat, bylo schváleno zrušit sklad a funkci skladníka (pan Pihlík)

- akce 21.10. a 30.12. vyhodnoceny jako zdařilé, výbor dodatečně odsouhlasil    úhradu částky 4.000,-Kč na zajištění akce (pronájem, oběd rozhodčím, ceny)

-nadále zůstává sídlo a koresp. adresa ZS v Úslavské 2, v domě AMK Trabant s možností využívat zdarma zasedačku a mít zde skříň. Za to odpuštěny přísp.

-SRAZ 2018 – do 10.5. potvrdit objednávku chatek (p.Krejčí), přihlášky na web

Program: pátek - prezence od 15 hod, odpoledne se soutěžemi pro děti i dosp.

  Značení příjezdu (Křovák, Vachtl), špekáčky+oheň v 19h (Svobodovi)  dřevo (Tichý + Vachtl), drobné ceny do soutěží všichni, účastnická čísla 1-50 (Krejčí, samolepky a tašky (Křovák) mapy s trasou jízdy (Rudik) pamět.listy (Zdvořák), el.gril pro „mokrou“ variantu a pásky na ruce (Krejčí), prezence v rohové chatě

Do tašek: program, mapka, účastnické číslo, pamětní list, samolepka, propiska

Sobota – snídaně vlastní 8-9 hod, 9,30 odjezd kolony na Oybin, jízda vláčkem prohlídka hradu a kláštera (vstupné vybrat při prezenci – za to barevné pásky) vstupenky zaj. M.Rudik, oběd za své v místě, spol. odjezd v 15,30 do kempu, od 17 hod valná hromada, v 18 hod večeře, od 19,30 zábavný večer s hudbou

Neděle -v 9 hod snídaně, úklid kempu, v 10 hod odjezd na Tisské stěny+oběd ukončení akce v cca 13 hod, vstupné zde každý sám, výstava aut letos žádná

-      při prezenci pá 15 -19h, sobota 8,45 -9,15h možnost placení čl. příspěvků ve stejné výši,účastnický poplatek 200,-Kč/posádka, členové ZS 150Kč/pos

valná hromada: zpr. o činnosti Křovák, zpr. o hosp. Krejčí, plán činnosti Tichý, zpr. KK Zdvořák, usnesení Svoboda, řízení schůze a diskuze Frčka + Křovák

-      dle zákona o ochr.osobních údajů musíme mít zmocněnce, který zpracuje příslušné dokumenty, M.Rudik navrhuje Lucii Randákovou – odsouhlaseno bude provedeno do 15.5 zdarma ve spolupráci s předsedou a pokladníkem

-      odsouhlasen příspěvek pro r.18 na chod serveru trabime ve výši 1.000,-Kč

-      návrh p.Krejčího na poukázání příspěvku na provoz muzeí výbor ZS zamítl

-      opakovaně projednána nutnost aktualizace webu, p. Zedník dál nereaguje, znovu se pokusí p.Rudik s J.Vachtlem poslat p.Zedníkovi výzvu k předání

-      předseda poukázal na nedostatečně zpracovanou zprávu KK ze září 2017, p.Zvořák doplní a předal info – stav účtu 27.865,-Kč a pokladny 6.460,-Kč

-      v nastalé diskuzi se řešila forma přihlášky na sraz (osob. údaje osob) bylo rozhodnuto zapsat pouze jméno + příjmení a věk, možnost předat e-mail pro zasílání infolistů (u nových členů), vyzvat kluby k zaslání stavu členů

-      p. Křovák informoval o dopisu z klubu v Pardubicích, kde zůstávají po odchodu předsedy pouze 3 osoby jako individuální členové a zaslali čl. příspěvek složenkou, p. Krejčí zajistí odeslání známek za r. 2017 a 2018

-      v záležitosti nových legitimací, či jejich zrušení bylo rozhodnuto, že stáva-jící se ponechají k vydání vyrobených známek do r.2021 pak se rozhodne

-      na závěr bylo odsouhlaseno jako odměna za dosavadní činnost uhradit členům výboru a KK nocleh v Mutějovicích (provede p.Krejčí při odjezdu)

jednání bylo ukončeno v 18,40 hod                     zapsal P.Křovák

příloha:  prezenční listina a navržený program jednání

              koncept programu srazu 1.- 3.6.2018 pro vytvoření letáčku,

              který zpracuje do konce března p.Tichý (vyvěsí se na webu ZS,

              trabime.cz a odešle na známé e-mailové adresy členů i klubů)

  PROGRAM AKCE „DVOUTAKTI NA KOLEJÍCH“

Pořadatel:  Zemský svaz Evropského IFA klubu – A.I.C.E. ČR

Termín konání:  1. – 3. června 2018

Místo konání: kemp Mosquito, Vysoká Lípa u Jetřichovic

Přihlášky:  pro ubytování v chatkách (rezervace) do 10.5.2018

                  poštou (do sídla), e-mailem, či osobně členům výboru                 

Ubytování: čtyřlůžkové chatky, vlastní stany a caravany (platba kempu)

Prezence účastníků:   pátek 15 – 19 hod   sobota 8,45 – 9,15 hod

Účastnický poplatek:  200,-Kč / posádka      50,-Kč člen ZS/posádka

Program:  pátek 1.června  16 -19 hod soutěže pro děti i dospělé k MDD

                                           19 hod zahájení akce a rozprava k jízdě

                                           19,30 h táborák, špekáčky pro úč.zdarma

                                            večeře dle vlastního výběru v restauraci

                 sobota 2.června  8 -9 hod snídaně (z vlastních zdrojů)

                                             9,30 hod odjezd kolony z kempu

                                             10,30 příjezd na parkoviště pod Oybin

                                                   jízda vláčkem, prohlídka hradu + klášter

                                             (vstupné a jízdné platit v E i Kč při prezenci)

                                                   oběd v místě za své, nebo vlastní sebou

                                              15,30 hod odjezd zpět do ČR  (cca 40 km)

                                              17 hod  valná hromada – účast členů nutná

                                              18-19 hod večeře v restauraci kempu

                                               následuje zábavný večer s hudbou + ceny

                 neděle 3.června   9 hod snídaně a úklid ubytovacích míst

                                              10 hod společný odjezd do Tisských stěn

                                              13 hod oběd v turist.chatě, ukončení akce