Zápis výboru 2. 3. 2019 PDF Tisk Email

Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR konané dne 2. 3. 2019 na Sázavě

- přítomní dle prezenční listiny                            - jednání zahájeno v 17:30hod

 

Ad1.) podzimní výlet do Litvínva i předsilvestrovské setkání hodnoceno kladně

        je zájem pokračovat v pořádání podobných akcí - viz kalendář na webu 

        pokladník seznámil s účetní situací, stavem pokladny a účtu (viz.zpráva)

Ad2.) pro sraz "Dvoutakti na kolejích" navýšit rezervaci o 5 chatek se soc. zař.

        pánové Křovák a Krejčí kontaktují p. France a navštíví jak provozovatele

        campu, tak restaurace v sousedství a zajistí vláček na jízdu po ZOO parku

        Aleš Tichý zpracuje letáček s programem a termínem přihlášek do 12. 5. 19

        Svobodovi zajistí špekáčky a sponzorské dárky do tašek, oslovíme i místní

        infocentrum a odsouhlaseno zhotovení samolepek  a startovních čísel 50ks

        pořadatelé budu mít vesty s logem a prezence začne v pátek 31.5. v 15 h

        17-19 h bude táborák, poté přesun pěšky k návštěvě safari, kdo přijede v

        sobotu, musí se zaprezentovat mezi 8-9 hod, spol. snídaně se nezajišťuje

        v 9,30 odjezd do depozitáře lokomotiv NTM, oběd v jídelně OC Globus,

        pak jízda na "Březenského draka" (14h) a na hrad Hasištejn (16h). Od 18h

        v restauraci valná hromada, od 19h spol. večeře a od 20h maškarní bál s

        vyhlášením výsledků testu a nejhezčích masek, připravit vtipné soutěže

        v neděli vyklizení chatek a v 10 h odjezd na exkurzi Nechranické přehrady

        poté odjezd do Žatce, samost. návštěva muzea chmele, oběd, výborovka

Ad3.) zprávy na VHpřipraví předseda, pokladník, místopředs. a kontrolní komise

        účastnický pplatek na sraz je 200,-Kč/posádka, člen ZS déle jak rok 100Kč

        pamětní listy M. Zdvořák, legitimace M. Rudík, brožury O Krejčí, nápoje ?

Ad4.) jako kandidát za p. Frčku na doplnění výboru navržen Jiří Vachtl, volba 1.6.

Ad5.) výběr členských příspěvků a stav členské základny má klesající tendenci,

        pokladník zhotoví upozorňující dopis a společně s pozváním na sraz zašle

Ad6.) odsouhlaseno vypsání kategorie vozidel DDR na 6.retrojízdě, dodání cen

        podána informace o možnosti zřízení expozice ZS A.I.C.E. na "Skvostech"

        a možnost na festivalu Signál v 10.-13.10 (nutno předem přihlásit u poř.)

Ad7.) správa domény p. Zedníkem předána, nutno řešit problém, či změnit firmu

        dále odešleme dopis ohledně placení za neměření emisí na Min. dopravy

        a vyzveme statní autokluby a veteránské organizace, aby se ozvaly též

Ad8.) předseda informoval o zániku TK Praha a úmrtí A. Odrážky z TK Liberec

 

        jednání ukončeno v 19 hod                   zápis zhotovil Pavel Křovák