Infolisty za rok 2018 PDF Tisk Email

 

Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR  č.1/2018

     Vážení členové, první červnový víkend se v rámci tradičního setkání „Dvoutakti na kolejích“ uskutečnila valná hromada ZS, ze které vám přinášíme odsouhlasené usnesení. Výbor pracuje ve stejném složení, jako kontrolní komise. Bohužel opět mnozí členové nesplnili svoji povinnost, kterou je úhrada členských příspěvků, prosíme o neprodlené zaslání.

    Číslo našeho účtu u FIO banky je 2200201869/2010, jako VS uveďte číslo legitimace, nebo do zpráv pro příjemce vaše jméno. (nyní 150 Kč)

    Zabývali jsme se problematikou GDPR a obtížemi s měřením emisí vozidel s dvoudobými motory (velmi rozdílné ceny a nelogičnost s opakovanými úkony při následné TK). Na Slovensku např. není nutné žádný protokol o emisích na STK předkládat). Budeme psát na MD.

    Zveme vás: ve dnech 19.-22.7. výstava Skvosty s vůní benzínu Plzeň

  sobota 11.  srpna – V.ročník „Retrojízdy“ – podrobné info na webu

  v sobotu 20.října podnikneme společnou jízdu do auto muzea v Litvínově

                Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  dne 2.6.2018

                        (místo konání kemp Mosquito u Vysoké Lípy, jetřichovice)

Valná hromada přijímá a schvaluje: -   zprávu o činnosti

-        zprávu o hospodaření

-        zprávu kontrolní komise

-        návrh rozpočtu a výši čl.příspěvků

-        přijetí členů a plán na další období

-        odeslat na server trabime 1.000,Kč členství zanikne po 3 letech nepl.                                                        

Valná hromada ukládá výboru:  - informovat členy o chystaných akcích

-        aktualizovat a zprovoznit web ZS

-        více propagovat činnost v médiích

-        reagovat na změny v legislativě a hájit zájmy majitelů starších vozů

-        zpracovat směrnice dle př.GDPR

Valná hromada doporučuje:  kontaktovat další majitele 2T vozů (členství)

                                              zajistit konání příštího srazu + VH v termínu

                                             31.5.- 2.6. 2019 Kamencové jezero Chomutov

                                              - upravit přihlášku člena v souladu s GDPR

                                              (s možností odvolat souhlas s na os. údaje)    

  Schváleno všemi přítomnými členy dle prezenční listiny.

           Jak můžete snadno a rychle přijít o řidičák

Tento zajímavý materiál si před prázdninovými cestami dobře přečtěte!

    Aby vám byl odebrán ŘP, vůbec se nemusíte tzv. vybodovat (tedy 12 bodů za různé přestupky), ale když vám při kontrole naměří nad 1 promile alkoholu, nebo za odmítnutí testu na drogy, či ublížení na zdraví při dopravní nehodě.

Na šest až dvanáct měsíců přijdete o řidičák, pokud nebudete mít zdravotní prohlídku, nebo jezdíte se zakrytou registrační značkou. Stejný trest dostanete, pokud vám tabulka upadne a vy si jí dokreslíte a také za jednorázové překroče- ní povolené rychlosti v obci o více jak 40 km/h a mimo ni o vice jak 50 km/h, též za couvání na dálnici. 

Pozor při předjíždění – nejen tam, kde je zákazová svislá dopravní značka, ale i tam, kde je plná čára. Tam sice předjíždět můžete, ale nesmíte jí přejet koly, ani přes ni přečnívat, to platí i pro motorkáře, např. loktem – pokuta 2500,- Kč.

Pokud je plná čára souvislá doplněná dopravní značkou „zákaz předjíždění“, jde už rovnou o řidičák na půl roku, sedm bodů a pokuta až 10.000,- Kč !

  Za každých dvanáct měsíců od blokové pokuty nebo nabytí právní moci rozhodnutí se vám odečtou čtyři body. Po vybodování začínáte znovu od nuly, tomu předchází jeden rok bez řidičáku. Loni se vybodovalo 40.000 našich řidičů.

   Zabavení je rychlé, na vaši adresu dojde dopis, že máte řidičák do pěti dnů odevzdat, nikdo se vás na nic neptá, pokud je dopis označen jako „příkaz“, máte 8 dní na tzv. odpor, to už je lepší kontaktovat advokáta nebo právní poradnu.

   Po skončení trestu musíte požádat o vrácení řidičského oprávnění, v případě zákazu řízení delším než 12 měsíců musíte prokázat svoji zdravotní způsobilost a u zákazu nad 6 měsíců navštívíte i dopravního psychologa. Schůzka trvá přes 4 hodiny a stojí přibližně 2.000,-Kč během ní vykonáte řadu testů a vyšetření.

  Pozor také na propadlý řidičák,občanku, nezaplacené pojištění a prošlou TK!

Výpis z řidičské karty vám pro vaši orientační potřebu postačí z Czechpointu, ale pro jakékoli úřední záležitosti musí být vydán úřadem na registru řidičů.

  Přejeme vám, aby jste podobné záležitosti nemuseli nikdy absolvovat a při jízdě po dálnici si hlídejte rychlost v místech snížení na opravovaných úsecích!

Infolisty vydává ZS A.I.C.E.ČR nepravidelně 2x ročně pro své členy, rediguje P.Křovák, uzávěrka 22.6

 

Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR  č.2/2018

Všem členům a příznivcům přejeme klidné předvánoční období završené pohodovým prožitím vánočních svátků a úspěšným vykročením do nového roku. K tomu samozřejmě pevné zdraví, kupu štěstí a samé pozitivní zážitky ze společných akcí a jízd !

     Před koncem roku nám dovolte malé ohlédnutí. Máme za sebou další vcelku úspěšnou sezónu, kterou jsme zahájili naším víkendovým srazem v prostředí Českosaského Švýcarska. O prázdninách se někteří z nás zúčastnili výstavy „Skvosty s vůní benzínu“, nebo si zasoutěžili v rámci V.ročníku „Retrojízdy“. Podzimní výlet do automuzea v Litvínově se setkal v důsledku nádherného počasí s nečekanou účastí. Výbor pracoval ve stejném složení, stejně tak kontrolní komise a sluší se všem za dosavadní práci poděkovat. Bohužel opět mnozí členové nesplnili svoji povinnost, kterou je úhrada členských příspěvků, žádáme vás o jejich zaslání. výbor

    Číslo našeho účtu u FIO banky je 2200201869/2010, jako VS uveďte číslo legitimace, nebo do zpráv pro příjemce vaše jméno. Výše členských příspěvků se nemění – činí 150 Kč ročně, kdo uhradí do VH platí 100 Kč.

    V pondělí 26.listopadu byl Českým rozhlasem odvysílán pořad, který byl věnován uplynulému 61.výročí zahájení výroby vozů Trabant, ale i muzeu vozidel DDR v Plzni a také se částečně týkal i činnosti naší organizace.

  Před námi je poslední akce letošního roku, na kterou vás všechny zveme a těšíme se na shledání v sobotu 29. 12. 2018 před 10 h u OC Globus v Čakovicích (ul.Kostelecká) na oblíbeném  PŘEDSILVESTROVSKÉM SETKÁNÍ se zajímavým programem (podrobnosti jsou uvedeny na webu).

  A co pro vás chystáme v příštím roce? Již nyní se můžete těšit na sraz DVOUTAKTI NA KOLEJÍCH, který se uskuteční v termínu 31.5. – 2.6.´19 v prostředí campu u Kamencového jezera nedaleko Chomutova. Výbor chystá opět zajímavý a pestrý program, nezapomeňte se včas přihlásit J

Během letního období počítáme s účastí na setkání ve Zwickau, příp. i Eisenachu, výstavami aut, či spoluprací s VCC Plzeň na dalším ročníku Retrojízdy a koncem října s tradičním výletem do motoristické historie.  Uvítáme i vaše náměty na další akce, podrobnosti budou na www.aice.cz

  V oblasti legislativy se budeme nadále snažit o zmírnění dopadu různých snah a tažení proti majitelům starších aut. Sjednocení pravidel pro provoz historických vozidel a příp. pomoc ohledně změn schválených výrobcem.

   Jaká paliva použít ve vozidlech s dvoudobými motory v roce 2019

  Již toho bylo popsáno v minulosti hodně, ale přesto se někteří motoristé ve změti informací neorientují dobře. Proto nyní ve stručnosti zopakujeme hlavní změny, které u čerpacích stanic probíhají. Jednak je to změna označování paliv, kromě symbolů je teď druh paliva označován písmenem např. benzín má symbol kruh a písmeno E, nafta pro změnu čtverec a písmeno B (což se může zaměnit s benzínem!) a plyn má kosočtverec s různým označením (H2, CNG, LPG a LNG). V naší republice se počítá zatím se současným doplňkovým označením „diesel“ či „natural“ a barvou pistole – pro naftu u většiny stanic černou a benzín obvykle zelenou. Ale pozor! V průběhu roku dojde k ukončení výroby naturalu s označením E5 tedy s 5% biopřísady a bude nahrazen benzínem se zvýšeným podílem označený E10, který je dle odborníků nevhodný pro motory starších vozů. Jaké je tedy řešení a co začít tankovat? U čerpacích stanic na frekvento- vaných místech či ve větších městech bude nadále k dostání palivo bez biosložek, nazývané také jako vysokooktanový benzín, např. VERVA 100 ev. super plus 98, apod. Tento benzín je sice o nějakou korunu dražší, ale po zkušenostech jde motor trabanta či wartburga klidněji, nehrozí závady palivové soustavy a dokonce se může poněkud snížit spotřeba. Není třeba nastavovat jiný předstih, či seřizovat karburátor. Někteří majitelé starších vozidel, jejichž motory byly konstruovány na nízkooktanový benzín ještě doporučují přidat do benzínu kromě oleje v předepsaném poměru trochu nafty, cca půl litru na dvacet litrů, nebo do plné nádrže trabanta. Směs se stane poněkud „mastnější“ a nemusíte se bát žádných komplikací a škod. Výrobce předepisoval ve své době benzin 86 oktanů, takže se takovouto „alchymií“ k parametrům tohoto dnes nevyráběného tzv.normalu přiblížíte. V případě, že natankujete z důvodu nedostatku jiné možnosti palivo E10, doporučuje se jej co nejrychleji spotřebovat, rozhodně nenechávat přes zimní období v nádrži a věnovat zvýšenou pozornost palivové soustavě. Je dokázáno, že tento produkt naleptává gumové hadice a těsnění, navíc se při dlouhodobějším skladování separuje a způsobuje korozi nádrže.   To jsme to dopracovali! Tak mějte předchozí řádky na mysli a nesmutněte.                                         

     Čekají nás další změny v oblasti silničním provozu ?

  Zatím to po říjnové novele pravidel nevypadá na zásadní překvapení. V oblasti autodopravy se mění výše náhrad za škodu na přepravované zásilce a předpoklad je, že od roku 2021 přestanou platit dálniční známky.   Zcela jistě přibydou místa úsekového měření rychlosti a zpřísní se postihy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infolisty vydává ZS A.I.C.E.ČR nepravidelně 2x ročně pro své členy, rediguje P.Křovák, uzávěrka 27.11.