Infolisty za rok 2018 PDF Tisk Email

Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR  č.1/2018

     Vážení členové, první červnový víkend se v rámci tradičního setkání „Dvoutakti na kolejích“ uskutečnila valná hromada ZS, ze které vám přinášíme odsouhlasené usnesení. Výbor pracuje ve stejném složení, jako kontrolní komise. Bohužel opět mnozí členové nesplnili svoji povinnost, kterou je úhrada členských příspěvků, prosíme o neprodlené zaslání.

    Číslo našeho účtu u FIO banky je 2200201869/2010, jako VS uveďte číslo legitimace, nebo do zpráv pro příjemce vaše jméno. (nyní 150 Kč)

    Zabývali jsme se problematikou GDPR a obtížemi s měřením emisí vozidel s dvoudobými motory (velmi rozdílné ceny a nelogičnost s opakovanými úkony při následné TK). Na Slovensku např. není nutné žádný protokol o emisích na STK předkládat). Budeme psát na MD.

    Zveme vás: ve dnech 19.-22.7. výstava Skvosty s vůní benzínu Plzeň

  sobota 11. srpna – V.ročník „Retrojízdy“ – podrobné info na webu

  v sobotu 20.října podnikneme společnou jízdu do auto muzea v Litvínově

                Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  dne 2.6.2018

                        (místo konání kemp Mosquito u Vysoké Lípy, jetřichovice)

Valná hromada přijímá a schvaluje: -   zprávu o činnosti

-        zprávu o hospodaření

-        zprávu kontrolní komise

-        návrh rozpočtu a výši čl.příspěvků

-        přijetí členů a plán na další období

-        odeslat na server trabime 1.000,Kč členství zanikne po 3 letech nepl.                                                        

Valná hromada ukládá výboru:  - informovat členy o chystaných akcích

-        aktualizovat a zprovoznit web ZS

-        více propagovat činnost v médiích

-        reagovat na změny v legislativě a hájit zájmy majitelů starších vozů

-        zpracovat směrnice dle př.GDPR

Valná hromada doporučuje:  kontaktovat další majitele 2T vozů (členství)

                                              zajistit konání příštího srazu + VH v termínu

                                             31.5.- 2.6. 2019 Kamencové jezero Chomutov

                                              - upravit přihlášku člena v souladu s GDPR

                                              (s možností odvolat souhlas s na os. údaje)    

  Schváleno všemi přítomnými členy dle prezenční listiny.

           Jak můžete snadno a rychle přijít o řidičák

Tento zajímavý materiál si před prázdninovými cestami dobře přečtěte!

    Aby vám byl odebrán ŘP, vůbec se nemusíte tzv. vybodovat (tedy 12 bodů za různé přestupky), ale když vám při kontrole naměří nad 1 promile alkoholu, nebo za odmítnutí testu na drogy, či ublížení na zdraví při dopravní nehodě.

Na šest až dvanáct měsíců přijdete o řidičák, pokud nebudete mít zdravotní prohlídku, nebo jezdíte se zakrytou registrační značkou. Stejný trest dostanete, pokud vám tabulka upadne a vy si jí dokreslíte a také za jednorázové překroče- ní povolené rychlosti v obci o více jak 40 km/h a mimo ni o vice jak 50 km/h, též za couvání na dálnici. 

Pozor při předjíždění – nejen tam, kde je zákazová svislá dopravní značka, ale i tam, kde je plná čára. Tam sice předjíždět můžete, ale nesmíte jí přejet koly, ani přes ni přečnívat, to platí i pro motorkáře, např. loktem – pokuta 2500,- Kč.

Pokud je plná čára souvislá doplněná dopravní značkou „zákaz předjíždění“, jde už rovnou o řidičák na půl roku, sedm bodů a pokuta až 10.000,- Kč !

  Za každých dvanáct měsíců od blokové pokuty nebo nabytí právní moci rozhodnutí se vám odečtou čtyři body. Po vybodování začínáte znovu od nuly, tomu předchází jeden rok bez řidičáku. Loni se vybodovalo 40.000 našich řidičů.

   Zabavení je rychlé, na vaši adresu dojde dopis, že máte řidičák do pěti dnů odevzdat, nikdo se vás na nic neptá, pokud je dopis označen jako „příkaz“, máte 8 dní na tzv. odpor, to už je lepší kontaktovat advokáta nebo právní poradnu.

   Po skončení trestu musíte požádat o vrácení řidičského oprávnění, v případě zákazu řízení delším než 12 měsíců musíte prokázat svoji zdravotní způsobilost a u zákazu nad 6 měsíců navštívíte i dopravního psychologa. Schůzka trvá přes 4 hodiny a stojí přibližně 2.000,-Kč během ní vykonáte řadu testů a vyšetření.

  Pozor také na propadlý řidičák,občanku, nezaplacené pojištění a prošlou TK!

Výpis z řidičské karty vám pro vaši orientační potřebu postačí z Czechpointu, ale pro jakékoli úřední záležitosti musí být vydán úřadem na registru řidičů.

  Přejeme vám, aby jste podobné záležitosti nemuseli nikdy absolvovat a při jízdě po dálnici si hlídejte rychlost v místech snížení na opravovaných úsecích!

Infolisty vydává ZS A.I.C.E.ČR nepravidelně 2x ročně pro své členy, rediguje P.Křovák, uzávěrka 22.6