Infolisty za rok 2020 PDF Tisk Email

Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR číslo 1/2020

Vážení členové a příznivci,

dovolujeme si vás oslovit v nelehké době, kdy před začátkem nové sezóny nás zasáhla dosud nepoznaná pandemie, která již navždy ovlivnila naše životy, rodinu, zaměstnání i zájmy. Mnozí jsme to zatím překonali bez významných obtíží, i když jsme byli nuceni změnit zvyky a denní program. Zejména ti, kteří mají děti školou povinné, nebo se řadí mezi příslušníky nejstarší generace museli čelit mnoha významným omezením, mezi které se přidalo i zrušení prakticky všech akcí spojených s naší velkou zálibou, a to setkávání se na společných jízdách, srazech, výletech a také výstavách či soutěžích s našimi již téměř historickými vozidly.

Přejeme vám i sobě, abychom se co nejdříve a nejvíc přiblížili ve zdraví ke způsobu života, který jsme vedli doposud a opět se radovali ze zážitků na společně strávených akcích. Výbor ZS

Jak je patrné z výše uvedeného, i naše organizace musela oželet řadu připravených akcí a nějak překlenout období stavu nouze a karantény.

Další akce zrušili i jiní pořadatelé, takže v návaznosti na tuto skutečnost v letošním roce nepojedeme kromě Dne dobré nálady v Kryrech, ani na výstavu Skvosty s vůní benzínu a v srpnu na 7.ročník Retrojízdy. Výbor se začátkem května rozhodl neuskutečnit ani hlavní akci sezóny, a to náš sraz Dvoutakti na kolejích, který se měl uskutečnit 5.-7.6. poblíž Sázavy.

S ohledem na „rozvolňovací“ opatření a též na četné žádosti se alespoň krátce setkat během léta, jsme připravili jakousi jednodenní vyjížďku do této oblasti, kterou jsme nazvali „ve stopách DNK“ (dvoutaktů na kolejích), která se uskuteční v sobotu 25. července od 11 hod, kemp „U lanovky“ na břehu řeky Sázavy nedaleko žel. zastávky Samopše (odboč.značena). Po obědě v místě (nutná rezervace u A.Tichého do 15.7. na č.721450831) se vydáme v konvoji do Kácova, kde bude možné shlédnout malé moto muzeum, poté přejedeme do podhradí Českého Šternberka (bez prohlídky hradu) a nakonec se vydáme po ptačí NS k rozhledně Špulka (zdarma), kde akci kolem 17 h ukončíme. Opečení špekáčků na ohni nevylučujeme. Podmínkou účasti je dodržení hygienických nařízení platných v té době a vlastní hygienické pomůcky. Počet účastníků může být omezen, v krajním případě i celá akce zrušena. Sledujte proto info na webech ZS i trabime.cz

Pokud se vše bude vyvíjet kladně, rádi bychom i v čase oběda uskutečnili krátkou valnou hromadu a umožnili vám uhradit roční členské příspěvky.

Kdo nepřijede, může uhradit na náš účet č. 2200201869/2010 u FIO banky

Dále bychom vás rádi pozvali a upozornili, že na sobotu 24.října 2020 chystáme podzimní výlet do muzea Simsonů a na vodní hrad Budyně n.O. Podrobnosti budou včas zveřejněny na našem webu i ve srazech trabime.

V letošním roce vycházejí soboty kolem vánoc dosti nešťastně, tak jsme naše tradiční Předsilvestrovské setkání přejmenovali na Novoroční, a doufáme, že se s vámi všemi opět radostně přivítáme 2. ledna 2021 !!

Co je v naší organizaci nového

Výbor a KK pracuje ve stále stejném složení, v období před Covid 19 – coronavir se sešel ke dvěma jednáním, a to 29.9.19 na Lipně a 29.2.20 na Sázavě, kde projednal zajištění srazu a dalších akcí – zápisy jsou na webu

Výše příspěvků na rok 2020 se nezměnila 100,-Kč do VH, poté 150,-Kč/os

Stav členské základny našeho ZS klesá v důsledku nekázně při platbě i tak nízkých příspěvků, proto vás žádáme o dodržení této základní povinnosti člena dle stanov, neboť poté může vaše členství zaniknout.

Kromě fyzických osob jsou našimi členy i některé kluby v ČR, jejichž člen- ská základna se bohužel ale také snižuje, výhody pro členy nejsou tolik motivující a řadu služeb (opravy, prodej ND, testace ap.) lze získat i jinde.

S ohledem na omezení cestování do zahraničí letos vynecháme společné jízdy na srazy ve Zwickau i Eisenachu. Zájezd VCC Plzeň do muzea A.Horcha, který nabídl našim členům místa v autobuse, je odložen o rok.

Uvažované změny při testaci a provádění STK u HV

V jarních měsících začaly do řad veteránistů prosakovat informace o chystané legislativní změně ohledně kontroly technického stavu historic- kých vozidel, kterých na našich silnicích v poslední době značně přibývá. Vše iniciovala skupina aktivistů z asociace klubů HV, Autoklubu ČR ve spolupráci s odborníky ministerstva dopravy a několik poslanců sněmovny

Uvažuje se o tom, že při přetestaci bude vozidlo na zelených „V“ číslech nuceno absolvovat zjednodušenou prohlídku na lince v STK, s nafocením do elektronické databáze o vzhledu a stavu. Vozidla na běžných RZ starší 30-ti let, které mají testaci na hist.původnost a neslouží v běžném provozu by mohla vzhledem k nízkému nájezdu km být přistavována k prohlídce na STK dokonce každých pět let a emise by se nedělaly ani u čtyřtaktů. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Infolisty vydává Evropský IFA klub 2x ročně pro členy, rediguje P.Křovák, uz. 10.5.´20