Infolisty za rok 2020 PDF Tisk Email

Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR číslo 1/2020

Vážení členové a příznivci,

dovolujeme si vás oslovit v nelehké době, kdy před začátkem nové sezóny nás zasáhla dosud nepoznaná pandemie, která již navždy ovlivnila naše životy, rodinu, zaměstnání i zájmy. Mnozí jsme to zatím překonali bez významných obtíží, i když jsme byli nuceni změnit zvyky a denní program. Zejména ti, kteří mají děti školou povinné, nebo se řadí mezi příslušníky nejstarší generace museli čelit mnoha významným omezením, mezi které se přidalo i zrušení prakticky všech akcí spojených s naší velkou zálibou, a to setkávání se na společných jízdách, srazech, výletech a také výstavách či soutěžích s našimi již téměř historickými vozidly.

Přejeme vám i sobě, abychom se co nejdříve a nejvíc přiblížili ve zdraví ke způsobu života, který jsme vedli doposud a opět se radovali ze zážitků na společně strávených akcích. Výbor ZS

Jak je patrné z výše uvedeného, i naše organizace musela oželet řadu připravených akcí a nějak překlenout období stavu nouze a karantény.

Další akce zrušili i jiní pořadatelé, takže v návaznosti na tuto skutečnost v letošním roce nepojedeme kromě Dne dobré nálady v Kryrech, ani na výstavu Skvosty s vůní benzínu a v srpnu na 7.ročník Retrojízdy. Výbor se začátkem května rozhodl neuskutečnit ani hlavní akci sezóny, a to náš sraz Dvoutakti na kolejích, který se měl uskutečnit 5.-7.6. poblíž Sázavy.

S ohledem na „rozvolňovací“ opatření a též na četné žádosti se alespoň krátce setkat během léta, jsme připravili jakousi jednodenní vyjížďku do této oblasti, kterou jsme nazvali „ve stopách DNK“ (dvoutaktů na kolejích), která se uskuteční v sobotu 25. července od 11 hod, kemp „U lanovky“ na břehu řeky Sázavy nedaleko žel. zastávky Samopše (odboč.značena). Po obědě v místě (nutná rezervace u A.Tichého do 15.7. na č.721450831) se vydáme v konvoji do Kácova, kde bude možné shlédnout malé moto muzeum, poté přejedeme do podhradí Českého Šternberka (bez prohlídky hradu) a nakonec se vydáme po ptačí NS k rozhledně Špulka (zdarma), kde akci kolem 17 h ukončíme. Opečení špekáčků na ohni nevylučujeme. Podmínkou účasti je dodržení hygienických nařízení platných v té době a vlastní hygienické pomůcky. Počet účastníků může být omezen, v krajním případě i celá akce zrušena. Sledujte proto info na webech ZS i trabime.cz

Pokud se vše bude vyvíjet kladně, rádi bychom i v čase oběda uskutečnili krátkou valnou hromadu a umožnili vám uhradit roční členské příspěvky.

Kdo nepřijede, může uhradit na náš účet č. 2200201869/2010 u FIO banky

Dále bychom vás rádi pozvali a upozornili, že na sobotu 24.října 2020 chystáme podzimní výlet do muzea Simsonů a na vodní hrad Budyně n.O. Podrobnosti budou včas zveřejněny na našem webu i ve srazech trabime.

V letošním roce vycházejí soboty kolem vánoc dosti nešťastně, tak jsme naše tradiční Předsilvestrovské setkání přejmenovali na Novoroční, a doufáme, že se s vámi všemi opět radostně přivítáme 2. ledna 2021 !!

Co je v naší organizaci nového

Výbor a KK pracuje ve stále stejném složení, v období před Covid 19 – coronavir se sešel ke dvěma jednáním, a to 29.9.19 na Lipně a 29.2.20 na Sázavě, kde projednal zajištění srazu a dalších akcí – zápisy jsou na webu

Výše příspěvků na rok 2020 se nezměnila 100,-Kč do VH, poté 150,-Kč/os

Stav členské základny našeho ZS klesá v důsledku nekázně při platbě i tak nízkých příspěvků, proto vás žádáme o dodržení této základní povinnosti člena dle stanov, neboť poté může vaše členství zaniknout.

Kromě fyzických osob jsou našimi členy i některé kluby v ČR, jejichž člen- ská základna se bohužel ale také snižuje, výhody pro členy nejsou tolik motivující a řadu služeb (opravy, prodej ND, testace ap.) lze získat i jinde.

S ohledem na omezení cestování do zahraničí letos vynecháme společné jízdy na srazy ve Zwickau i Eisenachu. Zájezd VCC Plzeň do muzea A.Horcha, který nabídl našim členům místa v autobuse, je odložen o rok.

Uvažované změny při testaci a provádění STK u HV

V jarních měsících začaly do řad veteránistů prosakovat informace o chystané legislativní změně ohledně kontroly technického stavu historic- kých vozidel, kterých na našich silnicích v poslední době značně přibývá. Vše iniciovala skupina aktivistů z asociace klubů HV, Autoklubu ČR ve spolupráci s odborníky ministerstva dopravy a několik poslanců sněmovny

Uvažuje se o tom, že při přetestaci bude vozidlo na zelených „V“ číslech nuceno absolvovat zjednodušenou prohlídku na lince v STK, s nafocením do elektronické databáze o vzhledu a stavu. Vozidla na běžných RZ starší 30-ti let, které mají testaci na hist.původnost a neslouží v běžném provozu by mohla vzhledem k nízkému nájezdu km být přistavována k prohlídce na STK dokonce každých pět let a emise by se nedělaly ani u čtyřtaktů. 

Infolisty vydává Evropský IFA klub 2x ročně pro členy, rediguje P.Křovák, uz. 10.5.´20

__________________________________________________________________________________________

Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR číslo 2/2020

Vážení členové a příznivci,

rádi bychom vám všem v této neradostné době popřáli klidné svátky, nadílku, která nyní alespoň krátce umožní zapomenout na realitu kolem a do nového roku hlavně pevné zdraví, možnost radovat se z maličkostí a konečně abychom si ve štěstí udrželi rodinu, zaměstnání i zájmy. Na setkání s vámi se těší výbor a KK

Malé ohlédnutí

Letošní rok je v mnohém jiný a i my musíme s politováním konstatovat, že bylo jen několik málo příležitostí, abychom se společně projeli a viděli.

Výbor se sešel jen jedenkrát na konci února v nekompletní sestavě a z připravovaných akcí se 1.5. neuskutečnil Den dobré nálady v Kryrech, náš červnový sraz Dvoutakti na kolejích, jako i výstava Skvosty s vůní benzínu, v srpnu 7.ročník Retrojízdy, ani říjnový výlet do muzea s výstavou aut. Operativně se jako náhrada za naší hlavní akci sezóny zajistil v červenci pouze jednodenní výlet okolím Sázavy. Plánované jednání výboru koncem září během srazu na Lipně se také neuskutečnilo.

Z důvodu pandemie se nekonala ani valná hromada ZS, i když jsme do poslední chvíle doufali, že ji uskutečníme v náhradním termínu. Proto se neodsouhlasily žádné změny, členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tj. 150,- Kč. Kdo platí včas převodem či hotově (do srazu, či VH) má slevu – pro něj částka činí 100,- Kč a kluby podle počtu členů (info na webu).

Pokud se vše bude vyvíjet kladně, rádi bychom se s vámi viděli na Novoročním setkání, které se uskuteční 2.ledna 2021 v Praze, sraz je před 10 hod na parkovišti u Premium Outlet Prague Airport v ul. Ke Kopanině 421, kde buď navštívíme „ Engine classic cars gallery“, nebo zajedeme k hradu Okoř, pak třeba opečeme špekáčky na ohni a také vám umožníme uhradit roční členské příspěvky. Vzhledem k situaci bude ještě konání akce potvrzeno v období vánoc na našem webu www.aice.cz

Čl. příspěvky můžete uhradit na náš účet č.2200201869/2010 u FIO banky

Dále bychom vás upozornili, že od nového roku pro majitele historických vozidel se zvláštní RZ (zelenobílou „V“) platí osvobození od dálničních poplatků. Ohledně úlevy pro další vlastníky historických vozidel, která mají normální RZ, ale jsou testovány na historickou původnost a jejich stáří je přes 30 let, se zatím jedná a změny budou uvedeny v novele přísl. zákona. 

Infolisty vydává Evropský IFA klub ČR 2x ročně pro své členy, rediguje P.Křovák, uzávěrka 20.11.2020

 

Blíží se 30.výročí ukončení výroby legendárních vozidel v býv.NDR

S příchodem jara roku 2021 si připomeneme neslavné jubileum v historii koncernu IFA, kdy nejprve 10. dubna roku 1991 byla ukončena výroba vozidel wartburg 1,3 a barkas 1000-1 a tři týdny nato, kdy z výrobní linky ve Zwickau sjel poslední trabant 1,1. Tyto exempláře dojeli však jen do nedalekých expozic firemních muzeí. Trochu unikátní byl ještě příběh 500 kombíků T 1,1, které se po nevydařené transakci v Turecku vrátily po třech letech do areálu Sachsenringu, kde je po repasi prodávali jako speciální edici pro sběratele ozn. Trabi 444 ješťě v roce 1995 za cenu 9.999 marek.

Znovu o testování HV ve vztahu k povinnému ručení

V minulém čísle jsme přinesli zprávu, jaké změny se chystají v ověřování technické způsobilosti „veteránů“ a neřekli jsme, jakou to má souvislost s výší pojištění. Změna zákona na prodloužení intervalu testování totiž postihuje i vozidla na černobílých RZ, jejichž testace na historickou původ-nost by se rovněž měla prodlužovat každé dva roky, jinak se může stát, že pojišťovna doměří majiteli jako dlužnou částku rozdíl mezi sníženou a základní sazbou. Proto by si majitelé vozidel v původním stavu a starších 30 let, kteří jej provozují jako historické, měli nechat udělat testaci, která podle nových pravidel obsahuje více snímků vozidla a může jí dělat pouze oprávněný testační komisař. Adresy osob a formuláře najdete na internetu nebo vám je poskytne místní VCC. V Plzeňském kraji se můžete obrátit např. na p.Čečila z Třemošné, tel.603914832, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Další podrobnosti najdete na https://vcc.cz/testovani-historickych-vozidel

Bezcovidové vánoce, kupu štěstí, pevné zdraví a radosti v roce 2021!